Czyszczenie i dezynfekcja wentylacji w szpitalach

Zakres naszej działalności obejmuje również czyszczenie i dezynfekcję wentylacji szpitalnych. Korzystamy z mechanicznych szczotek obrotowych, które usuwają bytujące w przewodach wentylacyjnych zanieczyszczenia, co istotne nie uszkadzając przy tym powierzchni kanałów wentylacyjnych. Posługujemy się odpowiednim systemem filtrów.

Przed wykonaniem zadania prawidłowo zabezpieczamy pomieszczenie, w tym sprzęt medyczny, a po etapie czyszczenia przechodzimy do procesu dezynfekcji.

Placówki medyczne wg obowiązujących przepisów powinny przeprowadzać taki proces raz na rok.

 

Dlaczego dezynfekcja wentylacji w szpitalu jest ważna?

W szpitalach, tak jak i w innych obiektach, flora bakteryjna i wirusowa znajduje się nie tylko wewnątrz pomieszczeń, ale również w systemach wentylacyjnych. Sprawnie działająca wentylacja zapewnia prawidłową cyrkulację powietrza, dzięki czemu czyste powietrze rozprowadzane jest nie tylko w salach pacjentów, ale także w pomieszczeniach zajmowanych przez personel medyczny. Każdy dłuższy pobyt w szpitalu może wiązać się z infekcjami wywołanymi specyficzną florą szpitalną. Narażeni są szczególnie pacjenci z deficytem odporności, po przeszczepach, z chorobami układu oddechowego, a także noworodki i osoby starsze. Prawidłowo przeprowadzona dezynfekcja jest więc czynnością fundamentalną, która może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka infekcji.

Preparaty, które stosujemy, są produktami certyfikowanymi i pełnią skuteczną funkcję biobójczą. Zapobiegają rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów: od bakterii i wirusów po drożdże i grzyby.