Pomiary wentylacji

Pomiary parametrów fizycznych powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji stanowią ważny etap zakończenia robót instalacyjnych. Ponadto takie pomiary wykonuje się podczas okresowej kontroli realizowanej w czasie użytkowania układów i instalacji. Założeniem pomiarów jest wskazanie czy instalacja spełnia określone założenia projektowe i czy przy projektowaniu przyjęto właściwe założenia. Odpowiednio wykonane pomiary muszą zweryfikować poprawność wykonania robót montażowych.

O wiarygodności pomiarów decyduje przynajmniej kilka czynników. Chodzi tutaj o metodę pomiarową, jakość przyrządów pomiarowych oraz sposób interpretacji wyników pomiarów. Pomiary jakie wykonuje się w instalacjach wentylacji i klimatyzacji obejmują najczęściej prędkość przepływu powietrza, strumień objętości powietrza, określanie krotności wymian powietrza w pomieszczeniach, temperaturę i wilgotność, różnicę ciśnień oraz próby szczelności instalacji.


Wykonujemy także pomiary stężęń CO, CO2 oraz badania mikrobiologiczne powietrza i powierzchni.

 

pomiary wentylacji