Pomiary wentylacji

Pomiary parametrów fizycznych powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji stanowią ważny etap zakończenia robót instalacyjnych. Wykonywane są w ramach okresowej kontroli, przeprowadzanej w czasie użytkowania układów i instalacji. Założeniem pomiarów jest wskazanie czy instalacja spełnia określone wytyczne projektowe i czy przy projektowaniu przyjęto właściwe założenia. Odpowiednio przeprowadzone badanie pomaga zweryfikować poprawność wykonania robót montażowych.

Do najważniejszych czynników świadczących o wiarygodności pomiarów należą:

 • metoda pomiarowa,
 • jakość przyrządów pomiarowych,
 • sposób interpretacji wyników pomiarów.

Pomiary przeprowadzane w instalacjach wentylacji i klimatyzacji obejmują najczęściej:

 • prędkość przepływu powietrza,
 • strumień objętości powietrza,
 • określanie krotności wymian powietrza w pomieszczeniach,
 • temperaturę, wilgotność oraz różnicę ciśnień,
 • próby szczelności instalacji.

Wykonujemy także pomiary stężenia CO, CO2 oraz badania mikrobiologiczne powietrza i powierzchni.

pomiary wentylacji

Inspekcja wentylacji

Jednym z kluczowych etapów czyszczenia systemów wentylacyjnych jest inspekcja wentylacji, dzięki której mamy możliwość przeanalizowania każdego problemu w indywidualny sposób. Inspekcji dokonujemy najczęściej gdy:

 • mamy podejrzenie, że układ wentylacyjny nie działa prawidłowo,
 • chcemy potwierdzić lub wykluczyć niedrożność wentylacji,
 • podejrzewamy, że system wentylacji jest niewydajny lub generuje powietrze niskiej jakości,
 • chcemy ocenić skalę zanieczyszczeń, dzięki czemu wybór skutecznej metody działań będzie łatwiejszy,
 • chcemy skontrolować fragmenty instalacji w celu znalezienia ewentualnych uszkodzeń i nieszczelności,
 • chcemy sprawdzić końcowy efekt naszej pracy.

Korzystamy z nowoczesnych, precyzyjnych i mobilnych urządzeń. Ich kompaktowość pozwala na przeprowadzenie wiarygodnej kontroli. Przy pomocy narzędzi z zainstalowaną cyfrową kamerą, możemy dokładnie stwierdzić, jaki jest dokładny stopień zabrudzenia oraz dokonać obserwacji w trudno dostępnych miejscach. Takie badanie zostaje udokumentowane w postaci filmu lub zdjęć.

Przegląd wentylacji zawsze powinien być potwierdzony odpowiednim dokumentem w postaci protokołu.