Blog – artykuły, porady, informacje dotyczące wentylowania

ozonowanie

Jak przygotować pomieszczenie do ozonowania?

System rozprowadzania powietrza jest niezbędnym elementem większości nowoczesnych budynków użytkowych, a zwłaszcza biur czy hal produkcyjnych lub magazynowych, zapewniając stały dopływ świeżego powietrza. Podczas eksploatacji wewnątrz kanałów mogą się jednak zbierać różnego rodzaju zanieczyszczenia, a także mikroorganizmy chorobotwórcze, a więc wirusy, bakterie czy zarodniki grzybów. Sposobem na ich skuteczną eliminację jest dezynfekcja wentylacji, która może być prowadzona tradycyjnie, a także za sprawą ozonowania. Przekonajmy się, na czym polega ta technika i sprawdźmy, czego wymaga.

Czytaj więcej

ozon

Co można poddać ozonowaniu?

Powietrze nie jest środowiskiem, w którym mogą rozwijać się mikroorganizmy chorobotwórcze czy gromadzić bardzo duże ilości zanieczyszczeń. Jego strumień może jednak powodować ich przemieszczanie i rozpraszanie na znacznym obszarze. Związane z tym niebezpieczeństwa sprawiają, że konieczna staje się okresowa dezynfekcja wentylacji i klimatyzacji, pozwalająca na wyeliminowanie zbierających się we wnętrzu takich systemów bakterii, alergenów, zarodników grzybów pleśniowych, a także wirusów. Często stosowaną w takich przypadkach metodą jest ozonowanie. Dowiedzmy się, na czym polega i sprawdźmy, do czego jeszcze może być użyte.

Czytaj więcej

sprawdzanie wentylacji

Jak przeprowadza się badania mikrobiologiczne pomieszczeń?

W większości budynków o dużej kubaturze korzysta się z wentylacji mechanicznej, która nawiewa świeże powietrze z zewnątrz i usuwa to, które uległo zużyciu. Choć samo środowisko powietrzne nie sprzyja rozwojowi mikroorganizmów, to często zbierają się one wewnątrz wykorzystywanych urządzeń, stąd konieczne jest okresowe czyszczenie kanałów wentylacyjnych. By stwierdzić, czy działania takie są niezbędne, warto przeprowadzać badanie mikrobiologiczne powietrza. Przekonajmy się, jak wygląda kontrola tego typu i sprawdźmy, co może wykryć.

Czytaj więcej

Jakość powietrza w biurze

W jaki sposób sprawdzać jakość powietrza w biurach?

Podstawowe parametry powietrza trafiającego do użytkowanych pomieszczeń przez system wentylacyjny, to jego temperatura i wilgotność mające duże znaczenie dla komfortu termicznego odczuwanego przez osoby znajdujące się we wnętrzu budynku. Warto jednak pamiętać, że w powietrzu zawieszone są też wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Poza rozmaitymi gazami oraz cząsteczkami ciał stałych tj. kurzem czy pyłami będą to także rozmaite drobnoustroje. Sposobem na ich usunięcie będzie czyszczenie przewodów wentylacyjnych, jednak przed tym zabiegiem warto sprawdzić, czy stężenie zanieczyszczeń jest na tyle duże, iż operacja ta przyniesie spodziewane efekty. Przekonajmy się, co sprawdza się podczas badań powietrza i gdzie je przeprowadzać.

Czytaj więcej

suchy lód

Co można poddać czyszczeniu suchym lodem?

Gromadzenie się różnego rodzaju zabrudzeń i osadów jest niepożądane w wielu sytuacjach. Będzie ono problemem, gdy chodzi o części maszyn i urządzeń, a także instalacji, ponieważ może wpływać na ich żywotność oraz prawidłowe funkcjonowanie, podnosząc zużycie energii, zmniejszając wydajność, a także pogarszając jakość wykonywanych operacji. Zbierające się zanieczyszczenia będą też często sprzyjały powstawaniu zagrożeń zdrowotnych dla używających konkretnego sprzętu ludzi. Zabrudzenia okażą się też problemem w przypadku używanych surowców, materiałów i narzędzi, a także utrudnią właściwe chłodzenie czy zwiększą istniejące opory. Będą również przeszkodą przy nakładaniu rozmaitych warstw i powłok. Pozbywanie się ich przez np. czyszczenie systemów wentylacyjnych wymaga korzystania z technologii dopasowanej do typu powierzchni i materiału, a także specyfiki zbierających się substancji. Jednym z bardziej efektywnych sposobów okazuje się czyszczenie suchym lodem. Dowiedz się, na czym polega i sprawdź, gdzie można je stosować.

Czytaj więcej

pomiar wentylacji

Dlaczego pomiary wentylacji są niezwykle istotne?

Obowiązkowym wyposażeniem każdego budynku mieszkalnego lub użytkowego jest system wentylacyjny gwarantujący uzyskiwanie zakładanego poziomu wymiany powietrza w poszczególnych pomieszczeniach. Pomaga to w utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności, a także daje możliwość pozbywania się powietrza, które zostało zużyte oraz wyprowadzania z wnętrza przykrych zapachów czy wielu zawieszonych w powietrzu zanieczyszczeń. Ponieważ instalacja musi odpowiadać zapisom stosownych norm, przy odbiorze obiektu oraz przeglądach okresowych konieczne okaże się sprawdzenie, czy osiągane rezultaty odpowiadają założeniom projektu, a tym samym normom. W tym celu niezbędne będzie wykonanie pomiaru wentylacji. Przekonajmy się, na czym ono polega i co obejmuje.

Czytaj więcej

produkcja żywności

Na czym polega czyszczenie suchym lodem?

Usuwanie zanieczyszczeń jest ważne w przypadku wielu instalacji oraz rozmaitych maszyn i urządzeń przemysłowych, przedłużając żywotność sprzętu, podnosząc jakość wytwarzanych wyrobów, a także redukując pojawiające się zagrożenia zdrowotne czy ryzyko awarii wskutek wadliwego działania określonych podzespołów. W celu pozbywania się zabrudzeń korzysta się z wielu rozmaitych metod w zależności od specyfiki danego obiektu. Przy czyszczeniu wentylacji korzysta się np. z mechanicznych szczotek i chemikaliów, a w przypadku urządzeń transportu bliskiego można użyć m.in. myjek ciśnieniowych. Ciekawą i znajdującą wszechstronne zastosowania metodą jest czyszczenie suchym lodem. Przyjrzyjmy się mu bliżej.

Czytaj więcej

szpitalna wentylacja

W jaki sposób powinna być czyszczona wentylacja w szpitalach?

Prawidłowo funkcjonujące systemy wentylacyjne pozwalają na sprawną wymianę powietrza oraz regulowanie poziomu jego wilgotności i pozbywanie się zanieczyszczeń. W przypadku placówek medycznych, zwłaszcza takich, gdzie przebywają osoby o osłabionej odporności oraz wykonuje się wiele zabiegów i operacji, szczególne znaczenie będzie miało nie tylko zapewnienie odpowiedniego dostępu świeżego powietrza, ale również zadbanie o to, by miało ono właściwą jakość. Kluczem do utrzymania podstawowych parametrów na prawidłowym poziomie okaże się regularne czyszczenie wentylacji szpitalnej. Przekonajmy się, z jakich przyczyn jest to tak ważne i sprawdźmy, jak się odbywa.

Czytaj więcej

dezynfekcja klimatyzacji

Jak często należy dezynfekować klimatyzację?

Nowoczesne budynki mieszkalne, biurowe i użytkowe to z reguły dość duże obiekty, które z racji swych rozmiarów oraz usytuowania są narażone na intensywne operowanie promieni słonecznych, a ich konstrukcja nie zawsze pozwala na sprawne wietrzenie pomieszczeń. Nie można też zapominać, że użytkownicy coraz bardziej cenią sobie komfort, zarówno z troski o własne samopoczucie, jak i z uwagi na konieczność wykonywania wymagających prac. Jedynym skutecznym rozwiązaniem pozwalającym na szybkie obniżenie temperatury do akceptowalnego poziomu będzie montaż systemu klimatyzacyjnego. Trzeba jednak pamiętać, że do jego efektywnego działania konieczne będzie utrzymanie go we właściwym stanie technicznym. Trudno będzie się więc obejść bez okresowej dezynfekcji klimatyzacji. Przekonajmy się, dlaczego jest to niezbędne i sprawdźmy, jaka powinna być częstotliwość takich zabiegów.

Czytaj więcej

wentylacja

Jak często należy czyścić wentylację biurową?

Jednym z ważniejszych czynników wpływających na samopoczucie pracowników i ich wydajność jest jakość powietrza dopływającego do pomieszczeń, w których wykonują oni swe codzienne obowiązki. W przypadku nowoczesnych biurowców, gdzie na ogół nie ma możliwości otwierania okien, za właściwą wymianę powietrza odpowiada system wentylacji mechanicznej, który składa się z sieci kanałów nawiewnych i wywiewnych podłączonych do dużej centrali umieszczonej z reguły na dachu. Znaczenie będzie jednak miała nie tylko jej wydajność, ale również stan systemu rozprowadzającego powietrze. Do istotnych kwestii należeć będzie więc okresowe czyszczenie wentylacji w obiektach biurowych. Przekonajmy się, dlaczego okaże się ono konieczne i sprawdźmy, jak przebiega.

Czytaj więcej