Blog – artykuły, porady, informacje dotyczące wentylowania

produkcja żywności

Na czym polega czyszczenie suchym lodem?

Usuwanie zanieczyszczeń jest ważne w przypadku wielu instalacji oraz rozmaitych maszyn i urządzeń przemysłowych, przedłużając żywotność sprzętu, podnosząc jakość wytwarzanych wyrobów, a także redukując pojawiające się zagrożenia zdrowotne czy ryzyko awarii wskutek wadliwego działania określonych podzespołów. W celu pozbywania się zabrudzeń korzysta się z wielu rozmaitych metod w zależności od specyfiki danego obiektu. Przy czyszczeniu wentylacji korzysta się np. z mechanicznych szczotek i chemikaliów, a w przypadku urządzeń transportu bliskiego można użyć m.in. myjek ciśnieniowych. Ciekawą i znajdującą wszechstronne zastosowania metodą jest czyszczenie suchym lodem. Przyjrzyjmy się mu bliżej.

Czytaj więcej

szpitalna wentylacja

W jaki sposób powinna być czyszczona wentylacja w szpitalach?

Prawidłowo funkcjonujące systemy wentylacyjne pozwalają na sprawną wymianę powietrza oraz regulowanie poziomu jego wilgotności i pozbywanie się zanieczyszczeń. W przypadku placówek medycznych, zwłaszcza takich, gdzie przebywają osoby o osłabionej odporności oraz wykonuje się wiele zabiegów i operacji, szczególne znaczenie będzie miało nie tylko zapewnienie odpowiedniego dostępu świeżego powietrza, ale również zadbanie o to, by miało ono właściwą jakość. Kluczem do utrzymania podstawowych parametrów na prawidłowym poziomie okaże się regularne czyszczenie wentylacji szpitalnej. Przekonajmy się, z jakich przyczyn jest to tak ważne i sprawdźmy, jak się odbywa.

Czytaj więcej

dezynfekcja klimatyzacji

Jak często należy dezynfekować klimatyzację?

Nowoczesne budynki mieszkalne, biurowe i użytkowe to z reguły dość duże obiekty, które z racji swych rozmiarów oraz usytuowania są narażone na intensywne operowanie promieni słonecznych, a ich konstrukcja nie zawsze pozwala na sprawne wietrzenie pomieszczeń. Nie można też zapominać, że użytkownicy coraz bardziej cenią sobie komfort, zarówno z troski o własne samopoczucie, jak i z uwagi na konieczność wykonywania wymagających prac. Jedynym skutecznym rozwiązaniem pozwalającym na szybkie obniżenie temperatury do akceptowalnego poziomu będzie montaż systemu klimatyzacyjnego. Trzeba jednak pamiętać, że do jego efektywnego działania konieczne będzie utrzymanie go we właściwym stanie technicznym. Trudno będzie się więc obejść bez okresowej dezynfekcji klimatyzacji. Przekonajmy się, dlaczego jest to niezbędne i sprawdźmy, jaka powinna być częstotliwość takich zabiegów.

Czytaj więcej

wentylacja

Jak często należy czyścić wentylację biurową?

Jednym z ważniejszych czynników wpływających na samopoczucie pracowników i ich wydajność jest jakość powietrza dopływającego do pomieszczeń, w których wykonują oni swe codzienne obowiązki. W przypadku nowoczesnych biurowców, gdzie na ogół nie ma możliwości otwierania okien, za właściwą wymianę powietrza odpowiada system wentylacji mechanicznej, który składa się z sieci kanałów nawiewnych i wywiewnych podłączonych do dużej centrali umieszczonej z reguły na dachu. Znaczenie będzie jednak miała nie tylko jej wydajność, ale również stan systemu rozprowadzającego powietrze. Do istotnych kwestii należeć będzie więc okresowe czyszczenie wentylacji w obiektach biurowych. Przekonajmy się, dlaczego okaże się ono konieczne i sprawdźmy, jak przebiega.

Czytaj więcej

wentylacja

Dlaczego czyszczenie wentylacji w szpitalu jest bardzo ważne?

Systemy wentylacyjne są niezbędne zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w obiektach przemysłowych i użytkowych, w tym gmachach użyteczności publicznej, takich jak placówki medyczne. Wyprowadzanie zużytego powietrza na zewnątrz oraz zastępowanie go świeżym pozwala na utrzymywanie optymalnego poziomu wilgotności, a także usuwanie zanieczyszczeń i nieprzyjemnych zapachów. Wiąże się również z pozbywaniem się zawieszonych w powietrzu drobnoustrojów chorobotwórczych. Trzeba jednak mieć świadomość faktu, że część z tego rodzaju substancji osadza się wewnątrz przewodów, ponieważ przepływ powietrza nie jest na tyle duży, aby wszystkie mogły się wydostać poza obiekt. Czyszczenie wentylacji w szpitalach okaże się więc niezbędne. Przekonajmy się, dlaczego jest to ważne i sprawdźmy, jak może przebiegać.

Czytaj więcej

dezynfekcja

Dezynfekcja systemów wentylacyjnych - krok po kroku

W większości nowoczesnych budynków mieszkalnych, w niemal wszystkich nowo powstających biurowcach oraz obiektach komercyjnych i przemysłowych stosuje się wentylację mechaniczną, w której powietrze jest wtłaczane i wyprowadzane z pomieszczeń siecią specjalnych kanałów. Rozwiązania tego rodzaju zapewniają efektywną wymianę powietrza, pozwalając na odzysk części energii potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń za sprawą rekuperacji, a ponadto oferują opcje filtrowania, podgrzewania lub schładzania. Taki rodzaj dystrybucji powietrza wymaga jednak starannego serwisowania i regularnego czyszczenia oraz dezynfekcji systemów wentylacyjnych. Przekonajmy się, dlaczego jest to ważne i sprawdźmy, w jaki sposób przebiega.

Czytaj więcej

przegląd wentylacji

Komu zlecić czyszczenie wentylacji przemysłowej?

Utrzymanie systemów wentylacyjnych w odpowiednim stanie gwarantuje właściwy poziom dopływu powietrza do poszczególnych pomieszczeń oraz ułatwia pozbywanie się tego, które zostało już zużyte. Proces ten ma duże znaczenie w obiektach przemysłowych, gdzie liczy się nie tylko prawidłowe parametry wymiany powietrza, ale także utrzymanie jego należytej jakości, jeżeli chodzi o czystość i wilgotność. Będzie to istotne dla komfortu i zachowania zdrowia przez pracowników oraz wpływa na wykonywane operacje i procesy technologiczne. Prawidłowe czyszczenie wentylacji przemysłowej będzie więc istotne dla właściwego funkcjonowania firmy. Przekonajmy się, na czym ono polega i sprowadźmy, kto może podjąć się tego zadania.

Czytaj więcej

inspektor

Na czym polega inspekcja kanałów wentylacji i klimatyzacji?

Systemy wentylacyjne służące do wyprowadzania z poszczególnych pomieszczeń zużytego powietrza i dostarczania w jego miejsce świeżego, które zostało pobrane z zewnątrz, są niezbędnymi elementami każdego budynku. Do ich funkcjonowania potrzebna jest sieć kanałów, którymi dzięki pracy wentylatorów będzie mógł się przemieszczać strumień powietrza. Infrastruktura tego typu jest też nierzadko przystosowana do dystrybucji schłodzonego powietrza dostarczanego przez współpracujące z centralą wentylacyjną klimatyzatory. Sprawne funkcjonowanie instalacji tego typu wymaga jednak utrzymywania ich we właściwym stanie technicznym. Konieczna będzie więc okresowa inspekcja kanałów i przewodów wentylacyjnych, a w razie potrzeby ich staranne czyszczenie. Przekonajmy się, dlaczego jest to tak ważne i sprawdźmy, w jaki sposób przebiega.

Czytaj więcej

klimatyzacja przemysłowa

W jaki sposób przebiega czyszczenie klimatyzacji przemysłowej?

Sprawne działanie systemu klimatyzacyjnego jest niezbędne do zapewnienia właściwej temperatury wewnątrz budynku. Gwarancją niskiego zużycia energii przez wykorzystywane urządzenia, ograniczenia hałasu i odpowiedniej efektywności jest utrzymanie wszystkich elementów systemu – zwłaszcza parownika, skraplacza, pompy obiegowej, sprężarki oraz zaworu rozprężnego – w dobrym stanie technicznym. Dla bezpieczeństwa korzystania z możliwości chłodzenia powietrza równie ważne będzie jednak zadbanie o kanały rozprowadzające powietrze. W tym celu konieczne będzie okresowe czyszczenie klimatyzacji w obiektach biurowych i przemysłowych – halach produkcyjnych lub magazynach. Przekonajmy się, dlaczego jest to tak ważne i sprawdźmy, jak się odbywa.

Czytaj więcej

wentylacja

Jakie mogą wystąpić zagrożenia z powodu nieczyszczonych kanałów wentylacyjnych?

Każdy człowiek potrzebuje odpowiedniej dawki świeżego, czystego powietrza. W szczelnych budynkach, zapewniających ochronę przed zimnem i hałasami pochodzącymi z zewnątrz, za stały dopływ tlenu odpowiadają właściwie rozmieszczone kanały wentylacyjne, często wspierane urządzeniami mechanicznymi, nawiewającymi świeże powietrze i wywiewającymi to zanieczyszczone. Aby jednak funkcjonowały prawidłowo, konieczna jest ich regularna konserwacja. W nieczyszczonych kanałach wentylacyjnych osadzają się zabrudzenia, przede wszystkim pył i kurz, a także grzyby oraz inne mikroorganizmy. Sama wymiana powietrza nie jest zaś wtedy wystarczająco wydajna, co może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia przebywających w budynku osób.

Czytaj więcej