Badania mikrobiologiczne

Jak wykazano, większość ludzi spędza dziennie około 90% czasu wewnątrz różnego rodzaju pomieszczeń – mieszkalnych, biurowych, szkolnych czy użyteczności publicznej. Zanieczyszczenie powietrza wewnętrznego może przewyższać 2–5-krotnie, a w szczególnych przypadkach nawet 100-krotnie stężenie zanieczyszczeń w zewnętrznym powietrzu atmosferycznym. Badania mikrobiologiczne, które oferuje nasza firma w Biskupicach Wielkopolskich, k. Poznania, pozwalają kontrolować jakość powietrza w pomieszczeniach. Źródłem zanieczyszczenia powietrza może być niewłaściwa eksploatacja i konserwacja instalacji wentylacji i klimatyzacji.

 

Dlaczego warto wykonywać badania mikrobiologiczne powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych?

Wykonywanie badań mikrobiologicznych powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych dostarcza istotnych informacji na temat składu powietrza. Wiedza ta ułatwia kontrolowanie prawidłowości pracy instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, której zadaniem jest utrzymanie pożądanej jakości powietrza, a także niezwłoczne zaplanowanie prac związanych z czyszczeniem wentylacji oraz klimatyzacji. Drobnoustroje dostające się do powietrza z osadów zalegających wewnątrz instalacji oraz ze zużytych filtrów mogą w znaczący sposób pogarszać skład powietrza w pomieszczeniach. Badania mikrobiologiczne umożliwiają ustalenie obecności oraz liczby występowania w powietrzu m.in. bakterii mezofilnych tlenowych, grzybów, pleśni i drożdży. Wyniki badań mikrobiologicznych ułatwiają podjęcie właściwej decyzji na temat sposobu postępowania z zainstalowanymi w pomieszczeniach urządzeniami klimatyzacji i wentylacji.

 

Obowiązkowe badania mikrobiologiczne powietrza w branży medycznej, spożywczej, farmaceutycznej

Obowiązkowe badania mikrobiologiczne powietrza w branży medycznej, spożywczej, czy farmaceutycznej pozwalają na wykrycie szkodliwych organizmów w powietrzu obecnym w pomieszczeniach, w których przestrzeganie wysokiej jakości powietrza jest szczególnie istotne. W procesach produkcji i dystrybucji żywności czyste powietrze odgrywa bardzo ważną rolę, wpływającą na jakość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych. Powietrze skażone bakteriami chorobotwórczymi może stać się źródłem skażenia produkcji żywności, czy leków oraz spowodować utratę ich przydatności do spożycia. Szeroko rozumiana branża medyczna również wymaga sterylnego środowiska pracy, które jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i pacjentom. Systematyczne wykonywanie badań mikrobiologicznych w tych branżach jest koniecznym warunkiem dla zachowania higienicznego środowiska pracy.