Czyszczenie suchym lodem

Technologia czyszczenia suchym lodem polega na wyrzucaniu z urządzenia miotającego, za pomocą strumienia sprężonego powietrza, granulatu suchego lodu na czyszczoną powierzchnię. Granulat, w zderzeniu z powierzchnią schładza ją, co powoduje, że warstwa zanieczyszczeń staje się krucha i łamliwa oraz osłabia połączenie z powierzchnią czyszczoną. W rezultacie, warstwy zanieczyszczeń oddzielają się od materiału podłoża a następnie usuwane są strumieniem granulatu.

Czyszczenie suchym lodem jest procesem precyzyjnym. Operator oczyszcza miejsce po miejscu, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie procesu na styku różnych materiałów bez możliwości ich uszkodzenia, np. metal – guma, gdzie czyszczenie przebiega w taki sposób, by oczyścić metal nie naruszając struktury gumy. Co ważne, proces prowadzony jest „na sucho”, co umożliwia aplikację w miejscach pod napięciem.

 

suchy lód

Technologia czyszczenia suchym lodem znajduje swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie metody konwencjonalne nie dają pożądanych rezultatów lub też, gdzie ich użycie jest niemożliwe z różnych względów. Szczególnie polecana jest w przypadkach gdzie występuje możliwość uszkodzenia bądź naruszenia powierzchni czyszczonej, np. w przypadku czyszczenia elementów aluminiowych. Czyszczenie tą metodą nie powoduje uszkodzenia materiału macierzystego, również nie nadaje mu porowatości. Stosując konwencjonalne metody czyszczenia istnieje niebezpieczeństwo, że materiał czyszczący pozostanie w zagłębieniach form czy urządzeń, co często stwarza problemy podczas prac produkcyjnych. Dodatkowo, zastosowanie techniki czyszczenia suchym lodem nie generuje odpadów gdyż, po czyszczeniu suchy lód sublimuje bezpośrednio do atmosfery.
Na skuteczność czyszczenia suchym lodem mają wpływ trzy czynniki:

 • energia kinetyczna z jaką granulat uderza o czyszczoną powierzchnię
 • różnica temperatur pomiędzy warstwą podłoża i warstwą zanieczyszczeń
 • szybkość sublimacji i usuwania zanieczyszczeń podmuchem powietrza

Zalety procesu czyszczenia suchym lodem

Czyszczenie suchym lodem to metoda, która ma wiele zalet.

Aspekt techniczny:

 • nienaruszanie powierzchni podłoża
 • możliwość zastosowania w każdym miejscu bez konieczności demontowania linii produkcyjnych
 • wysoka skuteczność i precyzja
 • wszechstronność zastosowania technologii

Aspekt ekologiczny:

 • brak dodatkowych odpadów z wyjątkiem usuniętych zanieczyszczeń
 • wysoki poziom bezpieczeństwa pracy

Gdzie znajduje zastosowanie czyszczenie suchym lodem?

Czyszczenie suchym lodem, podobnie jak czyszczenie wentylacji to innowacyjne metoda, która zdobywa coraz większą popularność. Technologia ta znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu jako:

 • czyszczenie wszelkiego rodzaju form, maszyn i urządzeń m.in. w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, gumowym, metalowym, tworzyw sztucznych, aluminiowym, itd.
 • czyszczenie maszyn drukarskich
 • czyszczenie turbin i transformatorów w energetyce
 • czyszczenie elewacji w budownictwie.

Jak dokładnie wygląda proces czyszczenia suchym lodem?

Proces czyszczenia suchym lodem, znany również jako śrutowanie suchym lodem, to innowacyjna metoda czyszczenia, która wykorzystuje stały dwutlenek węgla (CO2) w postaci granulek. Ta metoda jest szczególnie popularna ze względu na swoją skuteczność, ekologiczność oraz bezpieczeństwo. Oto, jak dokładnie wygląda proces czyszczenia suchym lodem:

 1. Przygotowanie: Przed rozpoczęciem czyszczenia, należy odpowiednio przygotować powierzchnię do oczyszczenia oraz maszynę do śrutowania suchym lodem. Maszyna ta składa się zwykle z zbiornika na suchy lód, dyszy oraz systemu podawania granulek.
 2. Podgrzewanie dwutlenku węgla: W celu uzyskania suchego lodu, dwutlenek węgla jest podgrzewany i zamieniany w stan stały. Następnie jest on formowany w granulki o różnych rozmiarach, w zależności od potrzeb.
 3. Śrutowanie: Proces czyszczenia rozpoczyna się od skierowania strumienia granulek suchego lodu na powierzchnię do oczyszczenia. Strumień ten jest generowany przez maszynę do śrutowania suchym lodem i jest podawany pod ciśnieniem za pomocą specjalnej dyszy.
 4. Sublimacja: Gdy granulki suchego lodu uderzają w powierzchnię, następuje zjawisko sublimacji, czyli przejście dwutlenku węgla ze stanu stałego bezpośrednio w stan gazowy. W wyniku tego procesu, brud i zanieczyszczenia są skutecznie usuwane z powierzchni.
 5. Odprowadzenie zanieczyszczeń: Usunięte zanieczyszczenia są następnie zbierane i odprowadzane za pomocą systemu odsysania lub innego odpowiedniego narzędzia.
 6. Kontrola jakości: Po zakończeniu procesu czyszczenia, powierzchnia jest sprawdzana pod kątem pozostałości zanieczyszczeń. W razie potrzeby, proces może być powtórzony, aby osiągnąć optymalne rezultaty.
 7. Utrzymanie maszyny: Aby zapewnić długotrwałe i efektywne działanie maszyny do śrutowania suchym lodem, należy regularnie czyścić i konserwować jej elementy, takie jak dysze czy system podawania granulek.

Czyszczenie suchym lodem oferuje wiele korzyści, takich jak brak konieczności stosowania chemikaliów, niski poziom hałasu oraz możliwość czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Dzięki tym zaletom, metoda ta zyskuje coraz większą popularność w różnych sektorach przemysłu oraz usług.