Czyszczenie suchym lodem

Technologia czyszczenia suchym lodem polega na wyrzucaniu z urządzenia miotającego, za pomocą strumienia sprężonego powietrza, granulatu suchego lodu na czyszczoną powierzchnię. Granulat, w zderzeniu z powierzchnią schładza ją, co powoduje, że warstwa zanieczyszczeń staje się krucha i łamliwa oraz osłabia połączenie z powierzchnią czyszczoną. W rezultacie, warstwy zanieczyszczeń oddzielają się od materiału podłoża a następnie usuwane są strumieniem granulatu.

Czyszczenie suchym lodem jest procesem precyzyjnym. Operator oczyszcza miejsce po miejscu, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie procesu na styku różnych materiałów bez możliwości ich uszkodzenia, np. metal – guma, gdzie czyszczenie przebiega w taki sposób, by oczyścić metal nie naruszając struktury gumy. Co ważne, proces prowadzony jest „na sucho”, co umożliwia aplikację w miejscach pod napięciem.

 

suchy lód

Technologia czyszczenia suchym lodem znajduje swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie metody konwencjonalne nie dają pożądanych rezultatów lub też, gdzie ich użycie jest niemożliwe z różnych względów. Szczególnie polecana jest w przypadkach gdzie występuje możliwość uszkodzenia bądź naruszenia powierzchni czyszczonej, np. w przypadku czyszczenia elementów aluminiowych. Czyszczenie tą metodą nie powoduje uszkodzenia materiału macierzystego, również nie nadaje mu porowatości. Stosując konwencjonalne metody czyszczenia istnieje niebezpieczeństwo, że materiał czyszczący pozostanie w zagłębieniach form czy urządzeń, co często stwarza problemy podczas prac produkcyjnych. Dodatkowo, zastosowanie techniki czyszczenia suchym lodem nie generuje odpadów gdyż, po czyszczeniu suchy lód sublimuje bezpośrednio do atmosfery.

Na skuteczność czyszczenia suchym lodem mają wpływ trzy czynniki:

- energia kinetyczna z jaką granulat uderza o czyszczoną powierzchnię
- różnica temperatur pomiędzy warstwą podłoża i warstwą zanieczyszczeń
- szybkość sublimacji i usuwania zanieczyszczeń podmuchem powietrza

 

Zalety procesu

 

Aspekt techniczny:

– nienaruszanie powierzchni podłoża
– możliwość zastosowania w każdym miejscu bez konieczności demontowania linii produkcyjnych
– wysoka skuteczność i precyzja
– wszechstronność zastosowania technologii

Aspekt ekologiczny:

– brak dodatkowych odpadów z wyjątkiem usuniętych zanieczyszczeń
– wysoki poziom bezpieczeństwa pracy

Zastosowanie:

– czyszczenie wszelkiego rodzaju form, maszyn i urządzeń m.in. w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, gumowym, metalowym, tworzyw sztucznych, aluminiowym, itd.
– czyszczenie maszyn drukarskich
– czyszczenie turbin i transformatorów w energetyce
– czyszczenie elewacji w budownictwie.