Czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacyjnych

Jedną z usług świadczonych przez naszą firmę jest czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacyjnych w różnych placówkach. To, jakie techniki i narzędzia wykorzystujemy do przeprowadzenia prac, zależy od rodzaju pomieszczeń i skali zanieczyszczeń przewodów wentylacyjnych. Nasza ekipa po wstępnym zapoznaniu się ze stanem systemu wentylacji wykonuje czynności, których efektem jest odczuwalna poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach.

 

Jak wygląda czyszczenie układów wentylacyjnych?

Wyróżnia się dwa sposoby czyszczenia układów wentylacyjnych i każdy z nich jest wybrany po wcześniejszej ocenie stanu zabrudzenia kanału wentylacji.

  1. Czyszczenie wentylacji na sucho – metoda stosowana częściej i przy użyciu sprzętu, takiego jak np. sprężarki powietrza, odkurzacze, szczotki mechaniczne, urządzenia odprowadzające i filtrujące.
  2. Czyszczenie wentylacji na mokro – proces ten z reguły odbywa się sprawdzonych i bezpiecznych środków chemicznych stosowany głownie w obiektach przemysłowych i gastronomicznych

 

Dlaczego warto czyścić i dezynfekować układy wentylacyjne?

Jeśli chcemy zredukować do minimum znajdujące się w powietrzu patogeny oraz znacząco poprawić cyrkulację powietrza, to czyszczenie i dezynfekcja układów wentylacyjnych są czynnościami obowiązkowymi. Czysta i sprawna wentylacja to przede wszystkim:

  • zminimalizowane ryzyko infekcji,
  • zmniejszenie reakcji alergicznych,
  • poprawa komfortu pracy,
  • prawidłowy i bezpieczny przewiew powietrza.