W jaki sposób sprawdzać jakość powietrza w biurach?

Podstawowe parametry powietrza trafiającego do użytkowanych pomieszczeń przez system wentylacyjny, to jego temperatura i wilgotność mające duże znaczenie dla komfortu termicznego odczuwanego przez osoby znajdujące się we wnętrzu budynku. Warto jednak pamiętać, że w powietrzu zawieszone są też wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Poza rozmaitymi gazami oraz cząsteczkami ciał stałych tj. kurzem czy pyłami będą to także rozmaite drobnoustroje. Sposobem na ich usunięcie będzie czyszczenie przewodów wentylacyjnych, jednak przed tym zabiegiem warto sprawdzić, czy stężenie zanieczyszczeń jest na tyle duże, iż operacja ta przyniesie spodziewane efekty. Przekonajmy się, co sprawdza się podczas badań powietrza i gdzie je przeprowadzać.

Jakość powietrza w biurze

Co kontroluje się podczas badań powietrza?

Pomiar czystości mikrobiologicznej powietrza polega na pobraniu próbek z użyciem specjalnego miernika, który będzie w stanie określić czy znajdują się w nim potencjalnie szkodliwe drobnoustroje, a więc bakterie i zarodniki grzybów oraz jakie jest ich stężenie. Wśród wykrywanych najczęściej mikrobów znajdują się bakterie mezofilne, gram-dodatnie ziarniaki, gronkowce hemolizujące, promieniowce z rodzaju Streptomyces, oraz tak niebezpieczne szczepy, jak Streptococcus, Helicobacter, Legionella lub Salmonella, a także ich przetrwalniki. W powietrzu można też stwierdzić obecność drożdży oraz zarodników grzybów strzępkowych Aspergillus i Penicillium.

Jakie są reguły dotyczące czystości powietrza?

W przypadku pomieszczeń przeznaczonych do pracy podstawą do określenia, czy istniejące warunki gwarantują bezpieczeństwo, jest Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.