Popraw jakość powietrza w swojej firmie

Jakość powietrza wewnętrznego w firmie wpływa na liczbę zachorowań pracowników i zwolnień chorobowych, a także na wydajność pracy. Jak więc zapewnić wysoką jakość powietrza, które znajduje się w budynkach? Dzięki regularnemu usuwaniu z systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych takich zanieczyszczeń jak grzyby, bakterie czy pyły.

 

Sprawdzanie jakości powietrza

 

Groźne zanieczyszczenia.

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne mogą być źródłem zanieczyszczeń, które mają potencjalny wpływ na nasze zdrowie, jak np.:

 • pleśń, grzyby, bakterie
 • kurz, pyły.

Oczywiście im bardziej skomplikowany jest system wentylacyjny - tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń.

Skutki zanieczyszczonej wentylacji.

Zabrudzenie systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych może prowadzić do:

 • pojawienia się różnych symptomów chorobowych u osób, które znajdują się w budynku
 • spadku wydajności pracy
 • strat, które są związane ze zwolnieniami chorobowymi pracowników
 • większego zużycia energii
 • wzrostu kosztów czyszczenia wentylacji i klimatyzacji
 • podwyższonego ryzyka korozji.

Ryzyko pożaru.

Zagrożenie pożarowe może pojawić się w związku z:

 • osadzaniem się w kanałach wentylacyjnych materiałów łatwopalnych, które mogą się łatwo do nich przedostać (np. tłuszcz z instalacji kuchennych, zabrudzenia spawalnicze, włókna ubrań)
 • możliwym zablokowaniem przepustnic przeciwpożarowych.

Inspekcja wizyjna.

Często decyzję o czyszczeniu układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych podejmuje się po wykonaniu wizualnej inspekcji stanu ich czystości. Stan zanieczyszczenia określimy dzięki metodzie porównawczej, w której stosowana jest tablica poglądowa - przedstawiające różne stany zanieczyszczenia kanałów.

Badania mikrobiologiczne.

Poza inspekcją wizyjną, może okazać się konieczne wykonanie dodatkowej inspekcji mikrobiologicznej powietrza, jak i powierzchni. Dzieje się tak, ze względu na częste występowanie w instalacjach wentylacyjnych chorobotwórczych:

 • bakterii
 • grzybów.

Dlaczego czyścić wentylację?

Każdą instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną należy objąć programem utrzymania jakości, a co za tym idzie poddawać ją okresowej kontroli i czyszczeniu, aby: 1. Uzyskać założone przez projektanta parametry pracy urządzeń uzdatniających i przesyłających powietrze. Obłożenie naniesionym pyłem wewnętrznych powierzchni przewodów wentylacyjnych i zewnętrznych powierzchni urządzeń, które uzdatniają powietrze może spowodować jednoczesne:

 • zwiększenie oporów przepływu powietrza
 • zmniejszenie strumienia nawiewanego powietrza.

2. Wykluczyć lub w najgorszym przypadku, ograniczyć zagrożenie pożarem i wybuchem.
3. Zagwarantować w pomieszczeniach warunki, które nie pogarszają stanu zdrowia przebywających w nim osób (co może być niestety konsekwencją oddychania zanieczyszczonym powietrzem). Zagwarantowanie tych warunków jest możliwe, dzięki dezynfekcji kanałów wentylacyjnych.
4. Polepszyć działanie instalacji, gdyż czyste i sprawne systemy:

 • są mniej narażone na awarie
 • mają dłuższą żywotność
 • działają bardziej efektywnie od zanieczyszczonych.

Jakie elementy?

Firmy utrzymujące czystość instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w trakcie przeprowadzanego serwisu poddają kontroli i konserwacji takie elementy jak np.:

 • ujęcia powietrza
 • filtry
 • wentylatory i pasy napędowe
 • komory sprężonego powietrza
 • zwoje grzewcze i chłodnicze
 • nawilżacze
 • przepustnice przeciwpożarowe
 • przepustnice regulacji przepływu
 • łopatki obrotowe
 • izolację
 • dyfuzory
 • kratki, anemostaty i przewody wentylacyjne.

Metody czyszczenia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne czyści się metodą:

1. Suchą (czyszczenie mechaniczne). Najczęściej wykorzystuje się obrotowe szczotki, które napędzane są elektrycznie, hydraulicznie lub pneumatycznie.

2. Mokrą (dezynfekcja). Do czyszczenia mokrego stosuje się zazwyczaj metody:

 • chemiczne (zamgławianie) - płynne roztwory środków biobójczych niszczą wszelkie grzyby i bakterie (np. prątki)
 • fizyczne - promieniowanie nadfioletowe i ozonowanie.

W trakcie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, miejsca silnie zatłuszczone czyści się za pomocą odpowiednio dobranych do rodzaju zabrudzeń - środków chemicznych lub suchego lodu. Warto pamiętać, że czyszczenie mechaniczne i dezynfekcja uzupełniają się, dlatego nie powinny być stosowane oddzielnie.