Oczyść powietrze i pozbądź się wirusa

W jaki sposób możesz pozbyć się koronawirusa i innych drobnoustrojów, które unoszą się w powietrzu wewnątrz budynku? Dzięki dezynfekcji (zamgławianie, ozonowanie), a także czyszczeniu systemów wentylacyjnych, które zapewnia powietrze dobrej jakości. Dzięki tym działaniom zmniejszysz ryzyko zachorowania wśród pracowników.

 

wirusy

 

Nawet przez 24h.

Podczas kaszlu czy kichania wirusy rozprzestrzeniają się w powietrzu. W standardowych warunkach wewnętrznych - cząsteczki koronawirusa mogą pozostawać w powietrzu do 3 godzin.

Jednak, jeśli system wentylacyjny:

 • nie działa prawidłowo
 • nie jest właściwie czyszczony

mogą one utrzymywać się w powietrzu, które znajduje się wewnątrz obiektów, nawet przez 24 godziny!

Zadbaj o wentylację.

Aby skrócić czas, w którym wirus znajduje się w powietrzu należy:

 • poprawnie ustawić wentylację
 • regularnie ją konserwować.

Dotyczy to szczególnie sezonu chorobowego, kiedy łatwiej o obniżoną odporność wśród pracowników.

Powietrze dobrej jakości.


Zarządcy obiektów powinni:
1. Zadbać o dostarczanie jak największej ilości powietrza zewnętrznego, które jest:

 • bogate w tlen
 • czyste
 • odświeżające.

2. Pamiętać o regularnym czyszczeniu układów:

 • wentylacyjnych
 • klimatyzacyjnych

które jest niezbędne dla utrzymania odpowiedniej jakości powietrza we wnętrzu.

Obecnie liczba pracowników w budynkach jest zwykle mniejsza niż kilka lat temu. Dlatego łatwiej utrzymać większe odstępy między stanowiskami, a systemy wentylacji lepiej oczyszczają powietrze.

Dłużej pracująca wentylacja mechaniczna.


Jednym z aspektów, jakie należy wziąć pod uwagę podczas pandemii jest wydłużenie czasu pracy wentylacji mechanicznej:

 • System może być włączony kilka godzin przed przyjściem pracowników do pomieszczeń i biur, a wyłączony kilka godzin po ich wyjściu z obiektu.
 • Instalacja wentylacyjna może także działać przez całą dobę (np. wentylacja wyciągowa toalet, niezależnie od zaistniałych warunków, powinna być utrzymywana przez 24h na dobę).

Metody dezynfekcji.


Jakimi metodami możesz zdezynfekować domy, biura i inne miejsca użyteczności publicznej?

Zamgławianie.


W przypadku tej metody:

 • zamgławiacze produkują mgłę, która jest pełna niewielkich cząsteczek środka dezynfekującego
 • mgła rozprzestrzenia się szybko po całym wnętrzu i dociera do każdej, nawet najmniejszej szczeliny (dociera w miejsca niedostępne tradycyjnymi metodami dezynfekcji)
 • odkaża skutecznie pomieszczenia i wszystko, co się w nich znajduje.

Ozonowanie.


Ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zmniejszysz także, dzięki poddawaniu pomieszczeń procesowi ozonowania:

 • wykorzystywany ozon ma odpowiednio wysokie stężenie
 • jest to bardzo silny utleniacz, który niszczy wirusy, bakterie czy grzyby.

Korzyści dla pracodawcy.

Dzięki dezynfekcji i regularnemu czyszczeniu instalacji wentylacyjnej możesz:

 • Zmniejszyć liczbę zachorowań wśród pracowników.
 • Uniknąć kosztów, które są związane np. ze zwolnieniami chorobowymi.