Na czym polega inspekcja kanałów wentylacji i klimatyzacji?

Systemy wentylacyjne służące do wyprowadzania z poszczególnych pomieszczeń zużytego powietrza i dostarczania w jego miejsce świeżego, które zostało pobrane z zewnątrz, są niezbędnymi elementami każdego budynku. Do ich funkcjonowania potrzebna jest sieć kanałów, którymi dzięki pracy wentylatorów będzie mógł się przemieszczać strumień powietrza. Infrastruktura tego typu jest też nierzadko przystosowana do dystrybucji schłodzonego powietrza dostarczanego przez współpracujące z centralą wentylacyjną klimatyzatory. Sprawne funkcjonowanie instalacji tego typu wymaga jednak utrzymywania ich we właściwym stanie technicznym. Konieczna będzie więc okresowa inspekcja kanałów i przewodów wentylacyjnych, a w razie potrzeby ich staranne czyszczenie. Przekonajmy się, dlaczego jest to tak ważne i sprawdźmy, w jaki sposób przebiega.

 

inspektor

 

Dlaczego inspekcje instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych są niezbędne?

Wewnętrzne ścianki kanałów i przewodów wentylacyjnych to miejsca, w których mogą osadzać się wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia – przede wszystkim kurz oraz drobiny różnego rodzaju pyłów zawieszonych w powietrzu. Problemem okazuje się też wilgotność powietrza oraz kondensacja pary wodnej zachodząca przy dużej różnicy temperatur nieuniknionej przy korzystaniu z klimatyzacji. Osadzająca się para wodna wraz z gromadzącymi się zabrudzeniami tworzy idealne warunki do rozwoju bakterii i grzybów, które uwalniają zarodniki zawierające toksyczne substancje. Groźna jest też obecność drobnoustrojów, takich jak choćby bakteria Legionella pneumophila, powodująca niebezpieczną legionelozę. Dokładne sprawdzenie stanu instalacji pozwala na stwierdzenie czy konieczne będzie jej czyszczenie.

Jak przebiega sprawdzanie stanu kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych?

Weryfikacja stanu kanałów wentylacyjnych polega na wprowadzeniu do nich kamery, która umożliwia dokładne sprawdzenie, czy wymagają one czyszczenia i dezynfekcji. W tym celu najczęściej korzysta się z kamer endoskopowych, które są wyposażone w głowicę z obiektywem pokazującym obraz w czasie rzeczywistym. Możliwe jest także użycie specjalnych robotów przemieszczających się wewnątrz kanałów.