Które elementy wentylacji poddawane są konserwacji?

We wszystkich pomieszczeniach użytkowanych przez ludzi konieczna będzie sprawna wymiana powietrza, pozwalająca na pozbywanie się nadmiaru dwutlenku węgla, wilgoci oraz przykrych zapachów. W budynkach mieszkalnych i obiektach użytkowych instaluje się więc odpowiednią instalację umożliwiającą dostarczanie świeżego powietrza oraz sprawne pozbywanie się tego, które zostało zużyte. Układy tego rodzaju to dziś z reguły wentylacja mechaniczna, która do swego właściwego działania potrzebuje odpowiedniej konserwacji, w tym m.in. czyszczenia systemu wentylacyjnego. Przekonajmy się, jakie czynności wykonuje się w tym celu.

elementy wentylacji

Jak konserwuje się systemy wentylacyjne?

Zachowanie pełnej sprawności systemu wentylacyjnego wymaga utrzymania funkcjonujących w jego ramach urządzeń w dobrym stanie technicznym. W ramach okresowej konserwacji niezbędna okaże się wymiana wkładów w filtrach powietrza, a także sprawdzenie, czy wszystkie wentylatory pracują poprawnie i są w stanie wytwarzać odpowiedni do obciążenia instalacji ciąg. W grę wchodzi też kontrola działania ich instalacji elektrycznej, w tym silników oraz łożyskowania wirnika i zabezpieczeń chroniących przed powstawaniem nadmiernego hałasu oraz wibracji. Równie ważne okaże się zadbanie o stan przewodów wentylacyjnych.

Jak dbać o przewody wentylacyjne?

Przewody wentylacyjne to system kanałów, który pomaga w rozprowadzaniu świeżego powietrza oraz wyprowadzaniu z pomieszczeń tego, które zostało zużyte. Do ich sprawnego funkcjonowania konieczne będzie zachowanie drożności układu oraz pozbycie się zanieczyszczeń osiadających w jego wnętrzu. Jest to o tyle istotne, że w przeciwnym razie może dojść do rozwoju groźnych dla zdrowia bakterii czy grzybów. W tym celu kanały są okresowo czyszczone mechanicznie lub chemicznie, a w razie potrzeby poddawane dezynfekcji.