Jak przygotować pomieszczenie do ozonowania?

System rozprowadzania powietrza jest niezbędnym elementem większości nowoczesnych budynków użytkowych, a zwłaszcza biur czy hal produkcyjnych lub magazynowych, zapewniając stały dopływ świeżego powietrza. Podczas eksploatacji wewnątrz kanałów mogą się jednak zbierać różnego rodzaju zanieczyszczenia, a także mikroorganizmy chorobotwórcze, a więc wirusy, bakterie czy zarodniki grzybów. Sposobem na ich skuteczną eliminację jest dezynfekcja wentylacji, która może być prowadzona tradycyjnie, a także za sprawą ozonowania. Przekonajmy się, na czym polega ta technika i sprawdźmy, czego wymaga.

ozonowanie

Czym jest ozonowanie?

Ozonowanie polega na sztucznym wytwarzaniu ozonu, czyli trójatomowych cząsteczek tlenu. Mogą one powstać w wyniku wyładowań koronowych pojawiających się przy bardzo wysokim napięciu. W celi ich uzyskania stosuje się więc specjalne generatory ozonu. Ponieważ trójatomowy tlen jest reaktywny chemicznie, powoduje utlenianie rozmaitych złożonych związków. Może też doprowadzać do zniszczenia komórek bakterii, niszczyć wirusy oraz zarodniki grzybów. Usuwa także przykre zapachy.

Jak przygotować się do ozonowania?

Cząsteczki ozonu są dość nietrwałe i ulegają samoistnemu rozpadowi po około 30 minutach. Jest to bardzo korzystne, ponieważ ozon w większym stężeniu może stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt i roślin. Przed całą procedurą należy więc zadbać o to, by nie doszło do kontaktu organizmów żywych z wytwarzanym ozonem. Przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu należy również, zabezpieczyć np. okrywając folią, bo ozon może negatywnie wpłynąć na ich stan, m.in. powodując odbarwienie czy uszkodzenie powierzchni. Po odczekaniu, aż ulegnie rozpadowi, wszystkie ozonowane powierzchnie nadają się do ponownego użytkowania bez konieczności sprzątania czy wietrzenia.