Jak przeprowadza się badania mikrobiologiczne pomieszczeń?

W większości budynków o dużej kubaturze korzysta się z wentylacji mechanicznej, która nawiewa świeże powietrze z zewnątrz i usuwa to, które uległo zużyciu. Choć samo środowisko powietrzne nie sprzyja rozwojowi mikroorganizmów, to często zbierają się one wewnątrz wykorzystywanych urządzeń, stąd konieczne jest okresowe czyszczenie kanałów wentylacyjnych. By stwierdzić, czy działania takie są niezbędne, warto przeprowadzać badanie mikrobiologiczne powietrza. Przekonajmy się, jak wygląda kontrola tego typu i sprawdźmy, co może wykryć.

sprawdzanie wentylacji

Jak wyglądają badania powietrza?

Wykrycie mikroorganizmów znajdujących się w powietrzu jest prowadzone z wykorzystaniem specjalnych urządzeń, które są w stanie pobrać próbkę zawierającą jego odpowiednią ilość, a następnie mechanicznie oddzielić zawarte w niej zanieczyszczenia, które mogą być gromadzone na zamontowanym w aparacie filtrze lub bezpośrednio pożywce. W przypadku sprzętu stosującego filtrację zebrana próbka jest następnie umieszczana w warunkach umożliwiających rozwój grzybów lub wzrost liczebności kolonii bakterii. Jeżeli używana jest technika bezpośredniego kontaktu z pożywką, zanieczyszczenia mogą być w niej umieszczane metodą zderzeniową albo odśrodkową. Istnieje możliwość stwierdzania obecności wirusów, alergenów oraz endotoksyn i toksyn.

Jakie mikroorganizmy są wykrywane najczęściej?

Podczas pomiaru czystości mikrobiologicznej powietrza najczęściej stwierdza się obecność bakterii oraz zarodników grzybów. Na ogół są to drożdże i zarodniki grzybów strzępkowych Penicillium i Aspergillus, a jeżeli chodzi o bakterie, to znajdowane bywają zarodniki Helicobacter, Streptococcus, Salmonella i Legionella, a ponadto gram-dodatnie ziarniaki, gronkowce hemolizujące, bakterie mezofilne, promieniowce z rodzaju Streptomyces.