Jak często należy czyścić wentylację biurową?

Jednym z ważniejszych czynników wpływających na samopoczucie pracowników i ich wydajność jest jakość powietrza dopływającego do pomieszczeń, w których wykonują oni swe codzienne obowiązki. W przypadku nowoczesnych biurowców, gdzie na ogół nie ma możliwości otwierania okien, za właściwą wymianę powietrza odpowiada system wentylacji mechanicznej, który składa się z sieci kanałów nawiewnych i wywiewnych podłączonych do dużej centrali umieszczonej z reguły na dachu. Znaczenie będzie jednak miała nie tylko jej wydajność, ale również stan systemu rozprowadzającego powietrze. Do istotnych kwestii należeć będzie więc okresowe czyszczenie wentylacji w obiektach biurowych. Przekonajmy się, dlaczego okaże się ono konieczne i sprawdźmy, jak przebiega.

 

wentylacja

 

Jakie zagrożenia wiążą się ze złym stanem przewodów wentylacyjnych?

Kanały wentylacyjne to miejsca, w których stale przepływa pewna ilość powietrza, którego ruch nie jest jednak z reguły bardzo szybki. W związku z tym, wewnątrz całego systemu mogą osadzać się cząsteczki zanieczyszczeń stałych, które są zawieszone w powietrzu, a także zwykły kurz. Należy się liczyć również z faktem, że wśród nich mogą się znaleźć bakterie oraz zarodniki grzybów pleśniowych, a ponadto nieznaczna ilość pary wodnej. Wszystkie te czynniki sprawiają, że w kanałach panują znakomite warunki do namnażania się mikroorganizmów chorobotwórczych, z których część może wraz z powietrzem przenosić się do pomieszczeń i stać się powodem podrażnień błon śluzowych oraz układu oddechowego, a nawet przyczyną chorób, w tym zakaźnych i niebezpiecznych.

Jak uniknąć zagrożenia?

Sposobem na uniknięcie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się drobnoustrojów, a także alergenów i opyłów jest regularne czyszczenie całego systemu wentylacyjnego, a zwłaszcza wnętrza poszczególnych kanałów. Specjalistyczne firmy mogą przeprowadzić ich inspekcję, sprawdzając skalę zabrudzeń i używając odpowiedniego sprzętu wprowadzanego do przewodów starannie je oczyścić mechanicznymi szczotkami, a jeśli zajdzie taka potrzeba również zdezynfekować preparatami biobójczymi. Procedura taka powinna być wykonywana przynajmniej dwa razy do roku, a w większych budynkach nawet częściej.