Dlaczego pomiary wentylacji są niezwykle istotne?

Obowiązkowym wyposażeniem każdego budynku mieszkalnego lub użytkowego jest system wentylacyjny gwarantujący uzyskiwanie zakładanego poziomu wymiany powietrza w poszczególnych pomieszczeniach. Pomaga to w utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności, a także daje możliwość pozbywania się powietrza, które zostało zużyte oraz wyprowadzania z wnętrza przykrych zapachów czy wielu zawieszonych w powietrzu zanieczyszczeń. Ponieważ instalacja musi odpowiadać zapisom stosownych norm, przy odbiorze obiektu oraz przeglądach okresowych konieczne okaże się sprawdzenie, czy osiągane rezultaty odpowiadają założeniom projektu, a tym samym normom. W tym celu niezbędne będzie wykonanie pomiaru wentylacji. Przekonajmy się, na czym ono polega i co obejmuje.

pomiar wentylacji

Dlaczego kontrola wydajności wentylacji jest niezbędna?

Pomiar wentylacji jest przeprowadzany w odniesieniu do systemów mechanicznych i ma na celu zweryfikowanie, czy działają one poprawnie i bez zakłóceń. Procedura kontrolna pozwala na sporządzenie raportu, który potwierdzi czy zamontowana w obiekcie instalacja spełnia wymagania określone w obowiązujących normach. W grę wchodzą tu przede wszystkim zapisy PN-EN 12599 „Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji”. Wśród najważniejszych sprawdzanych parametrów znajdują się m.in. ciśnienie, przepływ i wielkość emitowanego hałasu.

Z jakich urządzeń korzysta się przy pomiarach wentylacji?

Pomiar sprawności działania wentylacji wymaga użycia specjalnych urządzeń pomiarowych. Będzie to m.in. anemometr skrzydełkowy sprawdzający przepływ, termoanemometr określający zdolność chłodzącą istotną dla badań klimatyzacji i rekuperacji czy rurka Prandtla albo barometr do kontroli natężenia prędkości i przepływu powietrza.