Czysta wentylacja - zdrowe powietrze

Każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek, aby zadbać w nim o czyste powietrze. Utrzymywana w czystości instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna, w domu czy firmie, przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa (mniejsze ryzyko pożaru), a także do zmniejszenia liczby zachorowań wśród domowników i pracowników. To także sposób na uniknięcie kosztów związanych np. ze zwolnieniami chorobowymi.

 

Czyszczenie wentylacji

 

Poza zasięgiem wzroku.

Ocenia się, że powierzchnia wewnętrzna przewodów wentylacyjnych odpowiada w dzisiejszych budynkach około 10% całkowitej powierzchni podłóg. Wiele osób pamięta o regularnym dbaniu o czystość podłóg (np. w pomieszczeniach biurowych są czyszczone średnio raz na tydzień), natomiast bagatelizuje (niekiedy przez cały okres eksploatacji budynku!) czyszczenie układów:

 • wentylacyjnych
 • klimatyzacyjnych.

Na szczęście coraz więcej firm i inwestorów prywatnych zdaje sobie sprawę ze strat, jakie mogą być z tym związane.

Zdrowe powietrze.

Większość osób 80-90% swojego czasu spędza w pomieszczeniach zamkniętych, w domu czy w pracy. Dlatego duży wpływ na zdrowie i samopoczucie Twoje, domowników i pracowników ma powietrze, jakie znajduje się wewnątrz domu i firmy.

Aby właściwie pracować czy odpoczywać potrzebujemy powietrza:

 • bogatego w tlen
 • czystego
 • odświeżającego.

Jeśli nie dbasz o prawidłową konserwację instalacji wentylacyjnych możesz stracić dopływ powietrza dobrej jakości i oddychać powietrzem z zanieczyszczeniami. Warto dodać, że ok. 40 % zanieczyszczeń w powietrzu wewnętrznym pochodzi z powietrza, które zostało dostarczone przez systemy wentylacyjne.

Co nam zagraża?

Jeśli nie dbasz należycie o stan wentylacji i klimatyzacji - kanały, które doprowadzają powietrze zamienią się szybko w źródło takich niebezpiecznych zanieczyszczeń jak:

 • mikroorganizmy (np. pleśń, grzyby, bakterie)
 • pozostałości materiałów budowlanych
 • pyły
 • cząstki organiczne
 • czy nieprzyjemne zapachy.

Im bardziej skomplikowany jest system wentylacyjny, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia tych zagrożeń.

Problemy zdrowotne i straty ekonomiczne.

Zanieczyszczenie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej może powodować problemy zdrowotne i straty ekonomiczne:

 • wzrost ryzyka pożaru (szczególnie w przypadku osadzenia się wewnątrz instalacji zanieczyszczeń łatwopalnych i wybuchowych, np. w budynkach biurowych problem ten występuje najczęściej w instalacjach kuchennych)
 • pojawienie się różnych symptomów chorobowych u osób, które znajdują się w budynku
 • obniżenie wydajności i skuteczności pracy
 • straty związane ze zwolnieniami chorobowymi pracowników
 • zwiększone koszty eksploatacji (zużycie energii, koszty czyszczenia układów klimatyzacyjnych, podwyższone ryzyko korozji).

W wielu badaniach wykazano, że zagrożenia dla ludzkiego zdrowia są większe w przypadku budynków klimatyzowanych niż pozostałych. Z tego względu nie należy zaniedbywać systematycznego czyszczenia klimatyzacji przemysłowej, jak i domowej.

Czyszczenie wentylacji i klimatyzacji.

Specjalistyczne firmy, które oferują usługi związane z utrzymaniem czystości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w obiektach firmowych i domach wykorzystują w swojej pracy m.in. metodę:

1. Suchą (czyszczenie mechaniczne).
Za pomocą obrotowych szczotek, które napędzane są:

 • elektrycznie
 • hydraulicznie
 • lub pneumatycznie.

Szczotki te mogą być wyposażone w kamery, które rejestrują stan instalacji (przed i po czyszczeniu).

2. Mokrą (dezynfekcja).
Kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne mogą być zdezynfekowane metodami:

 • chemicznymi - za pomocą płynnych roztworów środków biobójczych, które niszczą wszelkie grzyby i bakterie (np. prątki)
 • fizycznymi, dzięki promieniowaniu nadfioletowemu i ozonowaniu.

Więcej informacji dot. czyszczenia instalacji wentylacyjnych na stronie firmy Koga