Co można poddać czyszczeniu suchym lodem?

Gromadzenie się różnego rodzaju zabrudzeń i osadów jest niepożądane w wielu sytuacjach. Będzie ono problemem, gdy chodzi o części maszyn i urządzeń, a także instalacji, ponieważ może wpływać na ich żywotność oraz prawidłowe funkcjonowanie, podnosząc zużycie energii, zmniejszając wydajność, a także pogarszając jakość wykonywanych operacji. Zbierające się zanieczyszczenia będą też często sprzyjały powstawaniu zagrożeń zdrowotnych dla używających konkretnego sprzętu ludzi. Zabrudzenia okażą się też problemem w przypadku używanych surowców, materiałów i narzędzi, a także utrudnią właściwe chłodzenie czy zwiększą istniejące opory. Będą również przeszkodą przy nakładaniu rozmaitych warstw i powłok. Pozbywanie się ich przez np. czyszczenie systemów wentylacyjnych wymaga korzystania z technologii dopasowanej do typu powierzchni i materiału, a także specyfiki zbierających się substancji. Jednym z bardziej efektywnych sposobów okazuje się czyszczenie suchym lodem. Dowiedz się, na czym polega i sprawdź, gdzie można je stosować.

suchy lód

Czym jest czyszczenie suchym lodem?

Czyszczenie suchym lodem polega na oddziaływaniu na zabrudzoną powierzchnię podawanym pod ciśnieniem strumieniem zestalonego dwutlenku węgla. Drobiny tej substancji uderzają w czyszczony materiał, powodując jego ochłodzenie sprzyjające kruszeniu się i pękaniu zanieczyszczeń, a także oddziałują za sprawą swej energii kinetycznej, odrywając osad. Duże znaczenie ma też sublimacja.

Jakie powierzchnie można czyścić suchym lodem?

Podstawowym wymogiem dotyczącym powierzchni, jakie mogą być czyszczone suchym lodem, jest ich twardość i wytrzymałość na udary oraz znaczne ciśnienie. Do czyszczenia suchym lodem nadają się metale, materiały budowlane, wytrzymałe szkło i tworzywo sztuczne, a także ceramika i drewno.